Villsauprodukter

Velkommen

Velkommen alle sammen til å handle produkter av villsau. Villsau er en fellesbetegnesle for gammelnorsk utegangarsau/spælsau og pelssau. Vi holder til på Ryen gård i Hamarøy/Nordland fylke. Vi er en liten gård uten intensjoner om å vokse seg stor. Vi driver gården mest som en hobby. Vi har for tiden 27 vinterfora villsauer som er ekte utegangere. De beiter på rike kystlyngheier og spiser, om vinteren for det meste egenprodsert tørrhøy fra hesjer. Gården drives etter økologiske prinsipper og dyrene er økologiske. 

Vi vil selge skinn med eller uten skinntrykk, produkter av ull, noen sesonger livdyr og grovparterte hele slakt til nærområdet når vi har levert dyr til slakt (hente selv).

 

 

83 nye skinn ankommet 19.mai 2019. Skinn 68-94 er nye 06.04.20. 

35 nye skinn ankommet 18.sept.2018

Se skinnene under fanen Skinn

Produkter på salg

Skinn 13

Skinn 13

NOK 1 400,00 NOK 1 100,00

Skinn 14

Skinn 14

NOK 1 200,00 NOK 800,00

Skinn 15

Skinn 15

NOK 1 800,00 NOK 1 500,00

Skinn 20

Skinn 20

NOK 1 600,00 NOK 1 500,00

Skinn 25

Skinn 25

NOK 1 200,00 NOK 700,00

Søkested

Kontakt

Den Ville Sau A/S Kildeveien 23
8290 Skutvik
47277399